Oficjalny partner Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie doradztwa żywieniowego w latach 2018-2019

Dostawca Pakietu Konia Sportowego dla Kadry Polski Seniorów WKKW / SKOKI w roku 2021

ODSADY CZYLI POTRZEBA F3


ODSADY CZYLI POTRZEBA F3

Chociaż decyzja o terminie odsadzenia źrebaka od matki jest sprawą indywidualną, uzależnioną przede wszystkim od stopnia jego rozwoju, późne lato i jesień w naszej szerokości geograficznej to statystycznie najczęstszy okres odsadzeń.

Pierwsze dni, a nierzadko nawet tygodnie są zawsze trudne – pozbawiony opieki matki źrebak często nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości – stres odsadzenia objawia się u niego najczęściej utratą apetytu i problemami gastrycznymi, w ślad za czym traci on na wadze i masie mięśniowej. Spada również jego odporność. Jak wskazuje wielu badaczy, okres ten może także wydatnie przyczynić się do powstania pierwszych nadżerek układu pokarmowego, które przy odpowiednio nie sprzyjających warunkach rozwojowych manifestować się mogą w przyszłym dorosłym życiu chorobą wrzodową. Temat wrzodów, a w zasadzie profilaktyki antywrzodowej źrebiąt w okresie odsadzenia, przez lata zupełnie zaniedbywany (nie odkryty i nie diagnozowany), staje się coraz częściej składową rutynowych czynności związanych z odsadzeniem.

Właściwe żywienie okresu odsadzenia to odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa – uzupełnienie powstających na skutek utraty apetytu deficytów składników odżywczych, pobudzenie apetytu i minimalizacja ryzyka powstania nadżerek przewodu pokarmowego. Oczywiście, jeśli w beztroskim okresie wychowu przy matce źrebak był zdrowy, właściwie żywiony i zasilany preparatem F2, przeznaczonym dla źrebiąt ssących, ryzyko nagłego wystąpienia niedoborów mineralno – witaminowych jest minimalne – źrebak jest dobrze przygotowany do okresu odsadzenia i powstałe deficyty będą wynikiem okresowej utraty apetytu. Jeżeli jednak nie stosowaliśmy suplementacji preparatem F2, po produkt F3 sięgnijmy jak najprędzej – sześciomiesięczny koń to zwierzę dynamicznie rozwijające się i rosnące, szybko przyrastające na masie. Trudno zatem nie zgodzić się z opinią, że niedobory mineralne i witaminowe tego okresu rzutują na jego metabolizm i kształtowanie się układu szkieletowego. Z perspektywy przyszłych obciążeń konia i tempa jego wzrostu okres ten jest bardzo ważny.

F3 jest preparatem suplementacyjnym dostosowanym odpowiednio do potrzeb okresu odsadzeniowego. Zawiera odpowiednią koncentrację niezbędnych składników mineralnych, zwłaszcza wapnia, organicznej miedzi, cynku, manganu i selenu oraz witamin A,D,E, jak również kompleks szczepu Yarrowia lipolytica i estrów wyższych kwasów tłuszczowych Omega-3 /-6/-9, który jest źródłem cennych substancji odżywczych i stanowi istotne wsparcie profilaktyki antywrzodowej. Drożdże oraz dodatek otrąb ryżowych i fitobiotyków wspomaga utrzymanie właściwej masy mięśniowej, kondycji i apetytu. Rekomendowane stosowanie preparatu to 3-6 miesięcy stosowania, od 7 do 12 miesiąca życia. Jedno opakowanie preparatu wystarcza na 3 miesiące suplementacji.

Niezależnie od niewątpliwie ważnego wsparcia codziennej diety odsadka suplementem mineralno-witaminowym, nie zapominamy także o swobodnym dostępie do siana oraz odpowiedniej dawce ruchu na świeżym powietrzu i socjalizacji stadnej, które powinny wspomóc zarówno szybki powrót apetytu jak i zminimalizować stres odsadzenia i odzyskanie chęci do zabaw na pastwisku z rówieśnikami. Ruch stanowi podstawę prawidłowego rozwoju układu chrzęstno- kostnego i mięśniowego, jest też niezwykle ważny dla psychiki młodego konia.

Ten sklep jest obsługiwany z największą przyjemnością przez