Kim Jesteśmy

Jesteśmy związani z branżą końską i po wielu latach własnej zawodowej praktyki i zbierania doświadczeń w obszarze żywienia, hodowli i rozrodu koni postanowiliśmy stworzyć markę, która w bezpośredni sposób odpowiada na indywidualne potrzeby i wymagania żywieniowe koni.

Żywienie to mały, ale bardzo istotny element sukcesu hodowlanego, uzupełniający w swojej istocie cały wysiłek hodowlany, począwszy od doboru materiału genetycznego, a na wieloletnim progresie treningowym skończywszy. Z perspektywy żywienia, w praktyce hodowlanej, w której współpraca pomiędzy hodowcą, żywieniowcem i lekarzem weterynarii jest tak istotna dla osiągnięcia sukcesu hodowlanego, przez szereg lat stosowaliśmy różnego rodzaju preparaty i suplementy, które miały wspomóc procesy rozrodcze – skuteczne zaźrebienie, przebiegającą bez komplikacji ciążę oraz prawidłowy rozwój źrebaka. Konsekwencją tej pracy były sukcesy w obszarze rozrodu państwowej Stadniny Koni Walewice oraz kilkudziesięciu, być może kilkuset, prywatnych hodowców, których konie prawidłowo rozwijały się i nierzadko osiągały sukcesy w hodowli i sporcie.

W różnych okresach stosowaliśmy różnorakie preparaty wielu firm – cześć z nich rzeczywiście bardzo dobrych, część też – znakomicie skutecznych. Przez 20 lat praktyki nigdy jednak nie spotkaliśmy się z marką, którą utożsamialibyśmy w sposób bezpośredni z potrzebami koni hodowlanych – czyli z ofertą produktów dedykowanych konkretnym potrzebom danego okresu w cyklu rozrodczym: przygotowaniu do stanówki, poszczególnym trymestrom ciąży czy okresowi laktacji. Starając się później zadbać o prawidłowy rozwój sysaków i starszych źrebiąt doświadczyliśmy podobnych rozterek – często produkty odpowiadające jednej ze źrebięcych potrzeb zaniedbywały inne, sprawiając, że opieka nad rozwijającym się młodym koniem stawała się nie lada wyzwaniem organizacyjnym i ekonomicznym.

Dlatego – bazując na naszym doświadczeniu w obszarze weterynarii, rozrodu, hodowli i żywienia koni – postanowiliśmy stworzyć markę suplementacyjną dedykowaną w głównej mierze hodowli, bezpośrednio powiązaną z potrzebami koni przygotowywanych do rozrodu oraz źrebiąt i młodych koni na różnych etapach ich rozwoju.

Jako dodatek do linii hodowlanej, będącej naszą priorytetową linią produktową, z uwagi na duże zainteresowanie naszych klientów oraz dostęp do szerokiej bazy surowcowej i unikalnej infrastruktury produkcyjnej, gwarantującej możliwość tworzenia nawet krótkich serii produktowych, stworzyliśmy także linię podstawowych pasz Master Formula, którą planujemy stopniowo rozwijać i wprowadzać do jej palety pasze dedykowane kolejnym potrzebom pokarmowym i zdrowotnym.

Z uwagi na możliwości szeroko pojętej konsultacji branżowej i rosnące zainteresowanie marką jak i nawiązaną współpracę z partnerami zagranicznymi, pracujemy także nad rozwojem nowych specjalistycznych suplementów dedykowanych określonym potrzebom koni sportowych oraz problemom zdrowotnym.

Pełną ofertę Equine NutriPlan znajdziesz w zakładce OFERTA.

Equine NutriPlan to przede wszystkim:

Anna Pięta – magister inżynier zootechnik, hodowca i specjalista ds. żywienia koni, z 15 letnią praktyką zawodową zdobytą w państwowych stadninach w Niemczech (Neustadt Dosse) i Polsce (Stadnina Koni Walewice). Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od wielu lat współpracująca ze środowiskiem hodowców i lekarzy weterynarii oraz specjalistycznymi firmami paszowymi; autorka licznych publikacji, prelekcji i wykładów na temat prawidłowego żywienia koni.

Jarosław Buczyński – lekarz weterynarii z 20 letnią praktyką w obszarze rozrodu koni. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W roku 1997 uzyskał Specjalizację Chorób Koni, a w roku 2003 specjalizację z Rozrodu Zwierząt. Od 1995 roku prowadzi własną praktykę obejmującą głównie choroby koni i rozród koni oraz nadzór weterynaryjny w Stadninie Koni w Walewicach. Usługowo zajmuje się inseminacją klaczy, wykonując obecnie najwięcej tego typu zabiegów w kraju. Jest także założycielem i członkiem pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się embriotransferem u koni.

Agata Wolska – lekarz weterynarii, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Pracę z końmi rozpoczęła w 2013 roku, od chwili ukończenia studiów szczególnym zainteresowaniem darzy rozród koni. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również neonatologia wraz z intensywną terapią. Od 2016 roku w trakcie Specjalizacji Choroby Koni. Założyciel i członek pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się embriotrasferem u koni.