Oferta

Nasza oferta dotyczy zindywidualizowanego podejścia do koni i uwzględnia ich potrzeb pokarmowych związanych z okresem rozwoju, rodzajem użytkowania, kondycją zdrowotną, cechami rasy lub specyficznymi wymaganiami zdrowotnymi. Bierzemy także pod uwagę sposób i częstość karmienia, rodzaj i skład pasz dodatkowych, które często stanowią uzupełnienie żywienia podstawowego oraz jakość owsa i siana. Często bowiem podstawowe zboża oraz siano i pastwisko o określonym pochodzeniu geograficznym, a co z tym często związane, o określonych niedoborach mikro- i makroelementów, mają istotne znaczenie w ustaleniu faktycznej wartości pokarmowej skarmianych dawek pokarmowych.  Zapraszamy do sekcji PRODUKTY

Właścicieli grup koni (minimalnie 30 osobników – stada, stadniny, duże ośrodki rekreacyjne i sportowe), dla których moglibyśmy uwzględnić wspólny adres wysyłkowy, zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty produktowej. Dysponując szerokim wachlarzem surowcowym oraz dostępem do infrastruktury wytwórczej pozwalającej na krótkie serie produkcyjne jesteśmy w stanie zapewnić optymalizację procesu żywienia. Optymalizacja diety uwzględnia w tym wypadku dodatkowe zapotrzebowanie na składniki mineralne w przypadku terenów, na których gleba pozostaje naturalnie uboga w mikroelementy, przekładając się na ich niedobory w pastwisku, sianie i przemysłowo lub lokalnie wytwarzanych paszach.

Zapraszamy także do wypełnienia ankiety dotyczącej potencjalnych potrzeb Twojego konia – umożliwi nam ona nie tylko kontakt z Tobą, ale docelowo przygotowanie także jednostkowej zindywidualizowanej oferty produktowej. INDYWIDUALNE PORADY ŻYWIENIOWE