Oferta dla właścicieli grup koni

Właścicieli grup koni (minimalnie 10-15 osobników – stada, stadniny, duże ośrodki rekreacyjne i sportowe), dla których moglibyśmy uwzględnić wspólny adres wysyłkowy, zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty produktowej. Dysponując szerokim wachlarzem surowcowym oraz dostępem do infrastruktury wytwórczej pozwalającej na krótkie serie produkcyjne jesteśmy w stanie zapewnić optymalizację procesu żywienia. Optymalizacja diety uwzględnia w tym wypadku dodatkowe zapotrzebowanie na składniki mineralne w przypadku terenów, na których gleba pozostaje naturalnie uboga w mikroelementy, przekładając się na ich niedobory w pastwisku, sianie i przemysłowo lub lokalnie wytwarzanych paszach.