Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Niniejszym informujemy, że Operator, którym jest Equine NutriPlan Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawach,  REGON: 369038092 NIP: 8341887391 przetwarza Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Equine NutriPlan Sp. z o.o.

 2. Cele i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane przetwarzamy:
  • w celu odpowiedzi na Państwa zapytani na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy na świadczenie usług (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art..6 us.1 lit.f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);
 3. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamyBędziemy przetwarzać podane przez Państwa dane a należące do niektórych lub wszystkich poniższych kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikujące, dane dotyczące umów oraz ugód, zezwoleń, stanu posiadania, funkcji społeczne, dane dotyczące zamieszkania.
 4. Odbiorcy danychPaństwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawnikom, informatykom, doręczycielom, kurierom, bankom, współpracownikom, podmiotom stowarzyszonym.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowychNie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia.
  2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  3. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody marketingowej, lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 7. Państwa prawa:

  Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych.

   Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli ze swoich zasobów.

   Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

   Sprzeciw „marketingowy” –  Państwa prawem pozostaje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

   Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Państwa prawem jest prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • prawo do przenoszenia danych:

   Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

   W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  W celu wykonania swoich praw proszę kierować żądania pod adres email: office.enp@onet.pl.  Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich Państwo nie podadzą możemy odmówić zawarcia umowy.

 9. Stosowanie plików cookies i innych technologii

  Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
  • ulepszenia świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
  • poznania Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
  • wyświetlania spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zasadniczo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach Państwa przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Państwa urządzenia.