Produkty

Nasze produkty są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby pokarmowe koni w danym okresie ich życia, z uwzględnieniem ich stanu zdrowia, kondycji oraz sposobu i intensywności użytkowania. W dacie wprowadzenia w życie formulacji produktowej, opisu jej funkcjonalności i przeznaczenia, uwzględnia ona najlepszy dostępny nam stan wiedzy o żywieniu i dobrostanie konia. Prezentowana oferta produktowa jest stale uaktualniana i rozszerzana – staramy się śledzić najnowsze trendy żywieniowe oraz nowe odkrycia naukowe dotyczące wielu niezbadanych jeszcze obszarów biologii konia po to, aby nowa wiedza, która w istotny sposób może rzutować na potencjalną poprawę jakości naszych preparatów, automatycznie została zastosowana w praktyce.